Pärnumaa Vaegkuuljad

Info


Pärnu Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Akadeemia 2                   80088 Pärnu                        

Kaja Rebane, peapetsialist tel. 4479703                    


Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond

Suur Sepa tn 16   80088 Pärnu                                   

Tel. 4448120 ja 4448129                                              

e-post: aika.palm@lv.parnu.ee                                


Pärnu Haigla SA

Ristiku tn 1             80044 Pärnu                               

Kõrvaarst : dr. E Pirskol tel. 4473453                      

dr. L Trofimova tel. 4473449                                    

      

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda


Riia mnt. 70      80019 Pärnu                                 Tegevdirektor Toomas Mihkelson   tel.4425741

 Kuulmisabivahendite soodustingimustel eraldamine

 

1.      Soodustingimustel abivahendite saamist reguleerib sotsiaalministri 14.12.2000.a. nr. 79 „Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord“ 


2.      Soodustingimustel tehniliste abivahendite taotlemist võivad taotleda:

-         lapsevanemad või eeskostja lapsele;

-         tööealised isikut, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40 % (kuulmispuude puhul kuulmislangusega alates 30 detsibellist) või on määratud invaliidsusgrupp;

-         vanaduspensioniealised isikut, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut;

-         insuliini süstivad diabeetikud


3.      Tehniliste abivahendite kasutamise vajaduse määrab:

-         tehniliste väikeabivahendite korral perearst või eriarst

-         keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarst või rehabilitatsiooniasutus


4.      Abivahendite kompenseerimise protseduur on järgmine:

1.      Perearst/raviarst või rehabilitatsiooniasutus määrab abivahendi kasutamise vajaduse ning väljastab selle kohta tõendi.

2 .     Taotleja pöördub arstitõendi või rehabilitatsiooniasutuse otsusega Rapla maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonda, kus väljastatakse isikliku abivahendi kaart.

3.     Taotleja pöördub abivahendeid müüvasse või laenutavasse ettevõttesse ning esitab nii tõendi/otsuse abivahendi vajamise kohta kui ka isikliku abivahendi kaardi.

4.      Ettevõtja kontrollib taotleja isikliku abivahendi kaardi olemasolu ja selle nõuetekohast täitmist.

5.     Abivahend müüakse või laenutatakse juhul, kui maavalitsusel on riigieelarvelisi vahendeid abivahendi kompenseerimiseks. Kui abivahendi kompenseerimiseks riigieelarvelisi vahendeid ei ole, siis pannakse abivahendi taotleja järjekorda.

 

 


Lastele, puudega inimestele ja vanuritele soodustingimustel

eraldavate keerulisemate tehniliste abivahendite loetelu:

 

Jaotus liikide kaupa

Kasutusaeg sõltuvalt amortsastsiooni astmest

Müük, laenutus

Piirlimiit aastas

Individuaalne

Riigi

osaluse%*

KUULMISABIVAHENDID

 

 

 

 

 

214503 kõrvasisesed kuulmisabivahendid

3 – 8 aastat

M

1 tk.

 

90%**

214506 kõrvatagused kuulmisabivahendid

3 – 8 aastat

M

2 tk.

 

90%**

214512 kehale kinnitatavad kuulmisabivahendid

3 – 8 aastat

M

1 tk.

 

75%

* Lapsed kuni 18 a.:

1) Lapsinvaliidi või puudega lapse tõendi olemasolu korral või kuulmislanguse puhul alates 30 detsibellist

     M 90%, L 90%

2) ilma tõendita M 50%, L 50%

** Tööealistele isikutele, kellel on kuulmislangus alatest 30 detsibellist – M 90%, ülejäänud – M 90%, kuid kompensatsioon ei ületa 150€.

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 


 Mida peab veel teadma?

 

Igale isikule väljastatakse ainult üks isikliku abivahendi kaart. Kaardi kaotamise või riknemise korral väljastatakse dublikaat sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast.

 

Elukoha muutumise korral peab isikliku abivahendi kaardi omanik pöörduma uue elukohajärgse maavalitsuse poole, kus tema kaart registreeritakse ümber. Kaardile märgitakse uus number ning väljastaja nimetus ning teavitatakse sellest eelimst isikliku abivahendi kaardi registreerijat.

 

Pretensioonid, abivahendi müüva ja/või rentiva asutuse või ettevõtte kohta või ostetud ja/või renditud abivahendi kohta, mille osas ei saavutata kokkulepet asutuses, esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonda.